Toward a normalized clinical drug knowledge base in China - Applying the RxNorm model to Chinese clinical drugs

Li Wang, Yaoyun Zhang, Min Jiang, Jingqi Wang, Jiancheng Dong, Yun Liu, Cui D Tao, Guoqian Jiang, Yi Zhou, Hua Xu

Research output: Contribution to journalArticle

4 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Toward a normalized clinical drug knowledge base in China - Applying the RxNorm model to Chinese clinical drugs'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences