The GluN2A Subunit Regulates Neuronal NMDA receptor-Induced Microglia-Neuron Physical Interactions

Ukpong B. Eyo, Ashley Bispo, Junting Liu, Sruchika Sabu, Rong Wu, Victoria L. Dibona, Jiaying Zheng, Madhuvika Murugan, Huaye Zhang, Yamei Tang, LongJun Wu

Research output: Contribution to journalArticle

9 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'The GluN2A Subunit Regulates Neuronal NMDA receptor-Induced Microglia-Neuron Physical Interactions'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences