Screening Cancer Immunotherapy: When Engineering Approaches Meet Artificial Intelligence

Xingwu Zhou, Moyuan Qu, Peyton Tebon, Xing Jiang, Canran Wang, Yumeng Xue, Jixiang Zhu, Shiming Zhang, Rahmi Oklu, Shiladitya Sengupta, Wujin Sun, Ali Khademhosseini

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

1 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Screening Cancer Immunotherapy: When Engineering Approaches Meet Artificial Intelligence'. Together they form a unique fingerprint.

Physics & Astronomy

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds

Engineering & Materials Science