Rare SNP rs12731181 in the miR-590-3p target site of the prostaglandin F receptor gene confers risk for essential hypertension in the han Chinese population

Bing Xiao, Shui Ming Gu, Mulin Jun Li, Jun Li, Bo Tao, Yuanyang Wang, Yan Wang, Shengkai Zuo, Yujun Shen, Yu Yu, Di Chen, Guilin Chen, Deping Kong, Juan Tang, Qian Liu, Dong Rui Chen, Yong Liu, Sara Alberti, Melania Dovizio, Raffaele LandolfiLuciana Mucci, Pei Zhi Miao, Pingjin Gao, Ding Liang Zhu, Junwen Wang, Bin Li, Paola Patrignani, Ying Yu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

5 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Rare SNP rs12731181 in the miR-590-3p target site of the prostaglandin F<sub>2α</sub> receptor gene confers risk for essential hypertension in the han Chinese population'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences