High-frequency stimulation of anterior nucleus of thalamus desynchronizes epileptic network in humans

Tao Yu, Xueyuan Wang, Yongjie Li, Guojun Zhang, Gregory Alan Worrell, Patrick Chauvel, Duanyu Ni, Liang Qiao, Chang Liu, Liping Li, Liankun Ren, Yuping Wang

Research output: Contribution to journalArticle

26 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'High-frequency stimulation of anterior nucleus of thalamus desynchronizes epileptic network in humans'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences