Erratum to: Early diagnosis of pancreatic necrosis based on perfusion CT to predict the severity of acute pancreatitis

Yoshihisa Tsuji, Naoki Takahashi, Hiroyoshi Isoda, Koji Koizumi, Sho Koyasu, Miho Sekimoto, Yuichi Imanaka, Shujiro Yazumi, Masanori Asada, Yoshihiro Nishikawa, Hiroshi Yamamoto, Osamu Kikuchi, Tsukasa Yoshida, Tetsuro Inokuma, Shinji Katsushima, Naoki Esaka, Akihiro Okano, Chiharu Kawanami, Nobuyuki Kakiuchi, Masahiro ShiokawaYuzo Kodama, Ichiro Moriyama, Takafumi Kajitani, Yoshikazu Kinoshita, Tsutomu Chiba

Research output: Contribution to journalArticle

2 Scopus citations
Original languageEnglish (US)
Pages (from-to)1-2
Number of pages2
JournalJournal of Gastroenterology
DOIs
StateAccepted/In press - Apr 26 2017

ASJC Scopus subject areas

  • Gastroenterology

Cite this

Tsuji, Y., Takahashi, N., Isoda, H., Koizumi, K., Koyasu, S., Sekimoto, M., Imanaka, Y., Yazumi, S., Asada, M., Nishikawa, Y., Yamamoto, H., Kikuchi, O., Yoshida, T., Inokuma, T., Katsushima, S., Esaka, N., Okano, A., Kawanami, C., Kakiuchi, N., ... Chiba, T. (Accepted/In press). Erratum to: Early diagnosis of pancreatic necrosis based on perfusion CT to predict the severity of acute pancreatitis. Journal of Gastroenterology, 1-2. https://doi.org/10.1007/s00535-017-1343-0