Cloning, expression and characterization of the human NOB1 gene

Yue Zhang, Jun Ni, Guangjin Zhou, Jian Yuan, Weihua Ren, Yuxi Shan, Wenwen Tang, Long Yu, Shouyuan Zhao

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

37 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Cloning, expression and characterization of the human NOB1 gene'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences