Altered SPECT 123I-iomazenil binding in the cingulate cortex of children with anorexia nervosa

Shinichiro Nagamitsu, Rieko Sakurai, Michiko Matsuoka, Hiromi Chiba, Shuichi Ozono, Hitoshi Tanigawa, Yushiro Yamashita, Hayato Kaida, Masatoshi Ishibashi, Tatsuki Kakuma, Paul E. Croarkin, Toyojiro Matsuishi

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

3 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Altered SPECT <sup>123</sup>I-iomazenil binding in the cingulate cortex of children with anorexia nervosa'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences