Accumulation of filamentous tau in the cerebral cortex of human tau R406W transgenic mice

Masaki Ikeda, Mikio Shoji, Toshitaka Kawarai, Takeshi Kawarabayashi, Etsuro Matsubara, Tetsuro Murakami, Atsushi Sasaki, Yasushi Tomidokoro, Yasushi Ikarashi, Hisashi Kuribara, Koichi Ishiguro, Masato Hasegawa, Shu Hui Yen, M. Azhar Chishti, Yasuo Harigaya, Koji Abe, Koichi Okamoto, Peter St. George-Hyslop, David Westaway

Research output: Contribution to journalArticle

84 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Accumulation of filamentous tau in the cerebral cortex of human tau R406W transgenic mice'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences