A comprehensive study of long-term skeletal changes after spinal cord injury in adult rats

Tiao Lin, Wei Tong, Abhishek Chandra, Shao Yun Hsu, Haoruo Jia, Ji Zhu, Wei Ju Tseng, Michael A. Levine, Yejia Zhang, Shi Gui Yan, X. Sherry Liu, Dongming Sun, Wise Young, Ling Qin

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

15 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'A comprehensive study of long-term skeletal changes after spinal cord injury in adult rats'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences