α-2 Macroglobulin gene and Alzheimer disease [4]

R. Petersen, D. Cottel, N. Tunstall, P. Holmans, S. Lovestone, M. C. Chartier- Harlin, A. Goate, J. Hardy, M. J. Owen, J. Williams

Research output: Contribution to journalLetter

1 Scopus citations
Original languageEnglish (US)
Pages (from-to)17-19
Number of pages3
JournalNature Genetics
Volume22
Issue number1
DOIs
StatePublished - May 18 1999

ASJC Scopus subject areas

  • Genetics

Cite this

Petersen, R., Cottel, D., Tunstall, N., Holmans, P., Lovestone, S., Chartier- Harlin, M. C., Goate, A., Hardy, J., Owen, M. J., & Williams, J. (1999). α-2 Macroglobulin gene and Alzheimer disease [4]. Nature Genetics, 22(1), 17-19. https://doi.org/10.1038/8726